مانکن فومی

  • 1399/08/26
  • مدیر
مانکن فومی مانکن فومی یک محصول از جنس فوم سرد می باشد که در کارخانه پرشین مانکن با رعایت تمامی نکات ایمنی و پروتکل های بهداشتی تولید می شود...