تاریخچه مانکن

تاریخچه مانکن

تاریخچه مانکن    تاریخچه مانکن در اواسط قرن نوزدهم در اروپا با گسترش پیدا کردن پوشاک اماده, مانکن ها نیز در اروپا ظاهر شدند و هدف اصلی استفاده از مانکن ها علاوه بر نشان دادن زیبایی لباس ها, جهت دوخت و دوز و اندازه گیری مورد استفاده خیاط ها و طراحان لباس نیز قرار گرفت. […]

ادامه مطلب